31. Z lana umíme opravit i náročnou členitou římsu