34b. Chemická zkouška vyzrálosti opravené omítky před nátěrem