6. Provizorní zajištění padající omítky celého horního patra zasíťováním