47. Vyřešení zatékání pokládkou pochozí střešní hydroizolační fólie  Multiplan, Vinohradská