51. Nátěr chrání plech před rzí a je i estetický, Nedvědovo nám.