59. Prohlídka střechy, identifikace zatékání Jeremenkova (2)