12. Ochrana soch a památek před holuby a ptactvem, síť ze země není skoro vidět