8. Tady bylo zase lepší namontovat proti ptactvu síť